Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd 

Tid: Måndagen den 7 december, kl 10:00-14:00

Plats: Ankaret, BTH, Karlskrona

 

Föredragande:

Anton Borg                  ATB

Ingvar Claesson            ICL

Paul Davidsson            PDV

Marina Grbic                MGR

Olle Hilborn                   OHI

Anette Pettersson        APE

 

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning:

0 Sammanträdet öppnas

1 Fastställande av föredragningslista

2 Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

3 Dekanus och prodekanus delegationsbeslut 091017—091130 (bilaga 1, ICL)

4 Information från dekanus (ICL)

5 Information från LFN (PDV)

6 Information från doktorandsektionen (ATB/OHI)

7 FAK:s budget per oktober 2009 (bilaga 2, ICL)

8 Doktorandkurs The Economics of Innovation and Technological Change for Engineers, 7,5 hp (bilaga 3, ICL)

9 Årsredovisning 2009: FAK (bilaga 4, ICL)

10 FAK:s webb (MGR)

Beslutsärenden:

11 Pris för framgångsrik kunskapsspridning – Ångpanneföreningens forskningsstiftelse (bilaga 5, ICL)

12 Etiska riktlinjer rörande forskning om urfolk och minoriteter (bilaga 6, ICL)

13 Regler vid disputation (bilaga 7, ICL)

14 Sakkunnigutlåtande Per Eisele (bilaga 8, ICL)

15 Vårens mötestider (bilaga 9, ICL)

Avslutning:

16 Övrigt

17 Till nästa möte

 

Välkomna!

 

Ingvar Claesson                                  Ulrika Nilsson

Ordförande                                          enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Ulrika Nilsson, uni@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela