Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid: Tisdagen den 25 maj kl 09:30–15:30.

Plats: ITS, Soft Center, Ronneby

Föredragande:

Anton Borg                        ATB

Ingvar Claesson                  ICL

Niklas Lavesson                 NLA

Vanja Lindberg                  VLI

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning:

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Fastställande av föredragningslista
  3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

  1. Föregående mötes protokoll (bilaga 1, ICL)
  2. Dekanus och prodekanus delegationsbeslut (bilaga 2, ICL)
  3. Information från dekanus (ICL)
  4. Information från LFN (bilaga 3.1-3.2, PDV)
  5. Information från doktorandsektionen (ATB)
  6. Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå (NLA)
  7. FAK:s internbudget 2010, uppföljning (bilaga 4, ICL)

10.  FAK:s strategiska satsning, uppföljning (bilaga 5, ICL)

11.  Docentansökan för icke anställda vid BTH (ICL)

12.  Revidering av Regler vid licentiatseminarium (bilaga 6, ICL)

 

Beslutsärenden:

13.  Allmän studieplan Matematik med tillämpningar (bilaga 7, VLI)

14.  Hedersdoktor vid BTH 2010 (ICL)

15.  Akademisk högtid 2010. Utseende av promotor/promotorer för promovendi och hedersdoktor (ICL)

16.  Docentansökan G Holst (bilaga 8, ICL)

17.  Docentansökan M Rennemark bilaga 9, ICL)

 

Avslutning:

18.  Övrigt

19.  Till nästa möte

 

Välkomna!

  

Ingvar Claesson                                                              Anna Tinnert

Ordförande                                                                    enligt uppdrag

 

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert, ati@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela