Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: Torsdagen den 6 december 2012 kl. 09:00 – 16:00

Plats: Hus J, byggnad 6, plan 4, rum J 4228 (Utsikten)

 

Föredragande:

Anton Borg                 ATB

Håkan Grahn               HGR

Jürgen Börstler            JUB

Niklas Lavesson          NLA

Nils Forsman               NFO

Ulrica Skagert USK

 

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 

Dagordning

 

Inledning:

1.      Sammanträdet öppnas

2.      Fastställande av föredragningslista

3.      Val av justerare

 

Informations- och diskussionsärenden:

4.      Föregående mötes protokoll (bilaga, HGR)

5.      Dekanus och prodekanus delegationsbeslut (bilaga, HGR)

6.      Information från dekanus (HGR)

7.      Information från doktorandsektionen (NFO/ATB)

8.      Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå (NLA)

9.      Information från LFN (bilaga, JUB)

10.  Uppföljning av fakultetsnämndens interna budget 2012 (bilaga, HGR)

11.  Diskussion om utkast till Fakultetsnämndens interna budget 2013 (bilaga, HGR)

12.  Uppföljning av fakultetsnämndens strategiska satsning 2012 (bilaga, HGR)

13.  Riktlinjer för användande av medel ”Fakultetsnämndens förfogande” (bilaga, HGR)

14.  Uppföljning av fakultetsnämndens verksamhetsuppdrag 2012 (HGR)

15.  Uppföljning av fakultetsnämndens uppdrag 2012 enligt Program och handlingsplan för kvalitetsarbete (HGR)

16.  Diskussion om utkast till Program och handlingsplan för kvalitetsarbete inför 2013 (bilaga planeras senast måndag 3 dec., USK)

17.  Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Kodning av forskarutbildningsämnen vid BTH (bilaga planeras senast måndag 3 dec., HGR)


Beslutsärenden:

18.  Docentansökan Gunilla Albinsson (ansökan med bilagor i separat mapp quickr, HGR)

19.  Docentansökan Kerstin Arnesson (ansökan med bilagor i separat mapp quickr, HGR)

 

 

Avslutning:

20.  Övrigt

 

 

Välkomna!

  

Håkan Grahn                                       Anna Tinnert

Ordförande                                         enligt uppdrag

 

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert, ati@bth.se

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela