Kallelse

2009-09-15

 

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid: Tisdagen den 15 september 2009, kl 09.30—12.00

Plats: Sal 2307, Campus Gräsvik, Karlskrona

 

Föredragande:

Ingvar Claesson            ICL

Paul Davidsson             PDV

Anton Borg                  ATB

Olle Hilborn                  OHI

Johan Bournonville        JBV

 

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 

Dagordning

 

Inledning:

0.      Sammanträdet öppnas

1.      Fastställande av föredragningslista

2.      Val av justerare

 

Informations- och diskussionsärenden:

3.      Dekanus och prodekanus delegationsbeslut 090827—090907 (bilaga 1, ICL)

4.      Information från dekanus (ICL)

5.      Information från LFN (PDV)

6.      Information från doktorandsektionen (ATB/OHI)

7.      BTH:s kommande forskarutbildingsämnen (ICL)

8.      BTH:s webbsidor (JBV)

 

Beslutsärenden:

9.      Sakkunnigutlåtande Jan Persson (bilaga 2, ICL)

10.  Docentansökan Stefan Hellmer (bilaga 3, ICL)

11.  Ny koordinator för utbildning på forskarnivå (ICL)

 

Avslutning:

12.  Övrigt

13.  Till nästa möte

 

Välkomna!

 

Ingvar Claesson                                    Ulrika Nilsson

Ordförande                                          enligt uppdrag

 

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Ulrika Nilsson, uni@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela