Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid: Torsdagen den 21 oktober kl 10:00–15:30.

Plats: Hus J, byggnad 6, plan 4, rum J 4228 (Utsikten)

 

Föredragande:

Anton Borg                        ATB

Ingvar Claesson                  ICL

Olle Hilborn                        OHI

Niklas Lavesson                 NLA

 

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 

Dagordning

Inledning:

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Fastställande av föredragningslista
  3. Val av justerare

 

Informations- och diskussionsärenden:

  1. Föregående mötes protokoll (bilaga 1, ICL)
  2. Dekanus och prodekanus delegationsbeslut (bilaga 2, ICL)
  3. Information från dekanus (bilaga 3, ICL)
  4. Information från LFN (bilaga 4, PDV)
  5. Information från doktorandsektionen (ATB/OHI)
  6. Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå (bilaga 5, NLA)
  7. FAK:s internbudget 2010, uppföljning (bilaga 6, ICL)

10.  FAK:s strategiska satsning, uppföljning (bilaga 7, ICL)

 

Beslutsärenden:

11.  Docentansökningar där sökande är docent vid annat lärosäte (ICL)

12.  Ansökan om docent. Mikael Rennemark (bilaga 8, ICL)

13.  Ansökan om docent. Jürgen Börstler (bilaga 9, ICL)

14.  Ansökan om docent. Niklas Lavesson (bilaga 10, ICL)

15.  Ansökan om docent. Richard Torkar (bilaga 11, ICL)

16.  Klargörande beslut. Fakultetsnämndens strategiska satsning ISI (ICL) 

      

Avslutning:

17.  Övrigt

18.  Till nästa möte

 

Välkomna!

 

Ingvar Claesson                                                              Anna Tinnert

Ordförande                                                                    enligt uppdrag

 

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert, ati@bth.se

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela