Styrdokument, hammare

Styrdokument

OBS Samtliga styrdokument enligt länkarna nedan är under revidering som en anpassning till BTH:s organisation gällande fr om 2014-01-01.

Antagningsordning för utbildningar vid Blekinge Tekniska Högskola (pdf-dokument)

Policy för antagning som oavlönad docent vid BTH  (se även Regler för ansökan...)

Regler för ansökan om att bli antagen som oavlönad docent vid BTH (pdf-dokument) 

Publiceringsregler för forskare vid Blekinge Tekniska Högskola (pdf-dokument)

Riktlinjer för hantering av plagiering på grund-, avancerad och forskarnivå på BTH (länk till övergripande kvalitets- och styrdokument, riktlinjerna som pdf)

Regler vid prövning av doktorands rätt till handledning och andra resurser (länk till övergripande kvalitets- och styrdokument, reglerna som pdf)

Lägsta ekonomiska nivå för antagning av doktorander, startdatum (pdf-dokument, 58 kB)

Regler för doktorandkurser vid BTH (pdf-dokument)
    (Link to English translation Regulations for doctoral courses at BTH )

Rekommendationer för doktoranders deltagande i kurser på grund och avancerad nivå (pdf-dokument, 237 kB) 

Riktlinjer för tillgodoräknande av kurser inom utbildning på forskarnivå (pdf-dokument)

Regler vid disputation (pdf-dokument)
   (Link to English translation Regulations for the public defence of a doctor´s thesis)

Riktlinjer för sammansättning av betygsnämnder vid BTH (pdf-dokument, 220 kB)

Regler vid licentiatseminarium pdf-dokument
   (Link to English translation Regulations for a licentiate seminar)

Regler vid prövning av doktorands rätt till handledning och andra resurser (pdf-dokument)

Regler för byte av handledare (pdf-dokument)

Fakultetsnämndens medel till förfogande 2013. Riktlinjer för ansökan och användning av ISI-medel (pdf-dokument)

Rutiner för årlig uppföljning av individuell studieplan (pdf-dokument, 173 kB)

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela