Examensordning vid bth

Examensordning

examensordning_huvuddokument_031112.doc

Bilaga A: Förteckning över huvudämnen och biämnen vid BTH där högskolan utfärdar examina för magisterexamen med ämnesdjup, kandidatexamen och högskoleexamen

bilagaA_031106.doc

Bilaga B: Förteckning över de inriktningar vid BTH där högskolan utfärdar examina för magisterexamen med ämnesbredd

bilagaB_031103.doc

Bilaga C: Förteckning över ämneskombinationer som kan leda till en Högskoleexamen då man ej har 40 poäng i ett huvudämne

bilagaC_021127.doc

Bilaga D: Tekniska ämnen som kan leda till förledet filosofie

bilagaD_031106.doc

Bilaga E: Matematikkrav i samband med förledet teknologie

bilagaE 031114.doc

Bilaga F: Förteckning över de ämnen som undantas från högskolespecifika krav för examen

bilagaF_021127.doc

Bilaga G: Förteckning över de program som leder till yrkesexamina samt de examina som programmen leder till

bilagaG_031103.doc

Bilaga H har utgått sedan 2003-11-06

Bilaga I: Kriterier för ämnesnivåer vid BTH

bilagaI_030109.doc

Redigera
Share Dela