KALLELSE TILL GU-NÄMNDSSAMMANTRÄDE 2004-06-10

Kallelse till GU-nämndsammanträde 2004-06-10

Tid: 9.15

Plats: Konferensrum 2303 (Maskinteknik), Norra flygeln, plan 2, Gräsvik

Förslag till föredragningslista

Inledning:

1) Sammanträdet öppnas

2) Fastställande av föredragningslista

3) Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4) Information från ordförande

5) Remissvar Bilaga 1,2

6) Utbildningsstrategi

7) Redovisning av yttrande från studenter från angående utbildningsplan för di 03

Beslutsärenden:

8) Datum för höstens möten.

9) Delegation till PCI Bilaga 3

10) Fastställande av utbildningsplaner

10.1 IT-Säkerhet 120p Bilaga 4

10.3 Dataingenjör 120 p 2003 Bilaga 5,6

10.4 Dataingenjör 120 p 2004 Bilaga 7

10.5 Nätverksingenjör 120p Bilaga 8

10.6 Telekommunikationsingenjör 120 p Bilaga 9

10.7 Elektroteknik 120p Bilaga 10

10.8 Elektroteknik 180p Bilaga 11

10.9 Informationssystem 80p Bilaga 12

(tidigare föreslogs namnbyte till DSV)

Avslutning:

11) Övriga frågor

Välkommen !

Benny Lövström, Ordförande

Redigera
Share Dela