Kallelse till sammanträde med Grundutbildningsnämnden, Blekinge Tekniska Högskola

Tid: Onsdagen 2004-09-22, kl. 9.00-16.00

Plats: Amazonas, Karlshamn

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 - protokoll 24 augusti 2004)

5. Information från dekanus

6. Dekanus delegationsbeslut

6.1. Fastställande av utbildningsplaner (bilaga 2)

7. Beslut om inrättande av ämnesnämnd TEK (bilaga 3)

8. Handläggningen av utbildningsplaner (bilaga 4)

9. Revidering av mallen för utbildningsplaner (bilaga 5)

10. Nämnden har fått uppdraget av rektor att delta i en arbetsgrupp om särskilt urval vid lokal antagning vid BTH

Beslutsärenden

11. Inrättande av nya utbildningsprogram

11.1. Interaktionsdesign (bilaga 6)

11.2. Digital ljudproduktion (bilaga 7)

11.3. Crossmedieproduktion med inriktning mot lärande upplevelser (bilaga 8)

11.4. YH-utbildning med inriktning mot vård och omsorg (bilaga 9)

Avslutning:

12. Övrigt

13. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

ordförande

Magnus Ekblad

planeringssekreterare

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på telefon 0455-38 50 42, eller e-post Magnus.Ekblad@bth.se

Redigera
Share Dela