Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: Tisdag 2007-11-19, kl. 9.00-1600

Plats: Ankaret, Karlskrona

Föredragande:

Benny Lövström (BLO)

Fredrik Andersson (FAS)

Lotta Antman (LAA)

Claes Jogréus (CJO)

Stefan Johansson (SJA)

Lars Lundberg (LLU)

Om föredragande inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden

4. Föregående mötes protokoll (bil. 1.1)

5. Dekanus delegerade beslut (bil. 2.1 – 2.2)

6. Information från ordförande

7. Information från lärarförslagsnämnden (bil.3 ) [CJO]

8. Akademi sydost

9. Uppföljning av kvalitetsarbete

9.1. Kvalitetssystem BTH och utvärderingsverktyg [SJA]

9.2. Aktuella utvärderingar

9.3. Riksrevisionens kvalitetsgranskning

10. Inrättandet av huvudområden (bil. 4)

11. NSHU-projekt om pedagogisk utveckling [LAA]

12. NSHU-projekt om nätverk för ingenjörsutbildningar

13. Elektroteknik kandidatprogram, internationell rekrytering [LLU]

14. Jämställande av högskoleingenjör och kandidatexamen vid antagning till avancerad nivå

Beslutsärenden

15. Medieteknik åtgärdsplan (bil. 5)

16. Ledamöter till Idérådet för KY-utbildningar

Avslutning

17. Kvalitetsarbete inför kommande möten

18. Uppdatering av topp-5-listan med förbättringsåtgärder

19. Övriga frågor

20. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Fredrik Andersson

enligt uppdrag

Vänligen anmäl eventuellt förhinder till Fredrik Andersson på e-postadress fredrik.andersson@bth.se

Redigera
Share Dela