Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: Onsdagen 2005-03-30, kl. 9.00-16.00

Plats: Ankaret, Karlskrona

Föredragande:

BLO (Benny Lövström)

MEK (Magnus Ekblad)

EOL (Ewy Olander)

TJO (Tomas Johansson)

PBE (Peter Bengtsson)

SJH (Stefan J. Johansson)

SBY (Sophie Byggeth)

HIA (Heléne Ivarsson)

JAN (Jörgen Andersson)

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2005-02-23)

5. Information

6. Dekanus delegationsbeslut (bilaga 2)

7. Avgivna remissvar (bilaga 3)

8. Rapport från arbetsgrupp som inventerar kvalitetsarbetet (SJH)

9. Rapport från arbetet med att införa det nya antagningssystemet kallat NYA (TJO)

10. Utbildning för hållbar utveckling (SBY)

11. Slutrapport om utvecklingsmedel för nätkurser (HIA, JAN)

12. Examens- kontra antagningskrav (BLO)

Beslutsärenden:

13. Fastsällande av utbildningsplaner för HT 2005 – Digital ljudproduktion, Medieteknik, Magisterprogram i IT-säkerhet, Magisterprogram med inriktning mot teamarbete i hemvård (bilaga 4 – PBE, SJH, BLO, EOL)

14. Handläggningen av utbildningsplaner inför VT 2006 (MEK)

Avslutning:

15. Övrigt

16. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström Magnus Ekblad

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-postadress Magnus.Ekblad@bth.se

Redigera
Share Dela