Kallelse till gu-nämndssammanträde 2003-11-06

Tid: torsdag 6 november 2003 kl 9.15-16.00

Plats: IPD, stora konferensen, Ronneby

Förslag till föredragningslista

Inledning:

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

4. Föregående mötes protokoll
Bilaga 1 – protokoll 2003-08-27
Bilaga 2 – protokoll 2003-09-24

Informationsärenden:
5. Information från ordförande

Beslutsärenden:
6. Nya program 2004
6.1 Affärsinriktat utvecklingsarbete
Bilaga 3
6.2 Intelligent logistik
Bilaga 4 - förslag
Bilaga 5 – motivering
Bilaga 6 – utkast till katalogtext
7. Ändringar av program
Bilaga 7 – sammanställning av ändringar
7.1 Ändring av examensbenämning programvaruteknik, kandidat
7.2 Ökning av poängomfattning programvaruteknik magisterprogrammet'
Bilaga 8 – utbildningsplan Programvaruteknik, magister
7.3 Förslag om ändring av tillträdeskrav för civilingenjör maskinteknik
7.4 Förslag om ändring av tillträdeskrav för civilekonomprogrammet
Bilaga 9
7.5 Förslag om ändring av tillträdeskrav för entreprenörutbildningen
Bilaga 9
8. Inrättande av ämnet informatik
Bilaga 10 – förslag om inrättande
Bilaga 11 – Vad är informatik?
9. Utbildningsplaner för fastställande
9.1 Programvaruteknik, magisterprogrammet
Bilaga 8
9.2 YH produktutveckling
Bilaga 12
10. Tilldelning av nätmedel
Bilaga 13
11. Utvecklingsmedel
Ny utlysning?
12. Kommande mötesdatum

Informations- och diskussionsärenden:
13. Upplevelsebaserat lärande
Lägesrapport och fortsättning

Avslutning:
14. Övrigt

Välkommen!

Benny Lövström, ordförande

Madeleine Söderberg, enligt uppdrag

Redigera
Share Dela