Kallelse till GU-nämndssammanträde 2003-05-08

Tid: torsdag 8 maj 2003 kl. 9.15-16.00

Plats: ITS seminarierum, Ronneby

Förslag till föredragningslista

Inledning:

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

4. Föregående mötes protokoll - EJ FÄRDIGT -

Beslutsärenden:

5. Fastställande av utbildningsområde för kurser

Bilaga 1a - följebrev kursplaner LKDM

Bilaga 1b - kursplaner IAM (4 st)

6. Fastställande av utbildningsplaner

a) Utbildningsplaner IEM Föredragande Jörgen Andersson

Bilaga 2a - följebrev

Bilaga 2b - Samhällsvetarprogrammet, 120 poäng, antagningsår 2003

Bilaga 2c - Högskoleingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, inriktning infocom, 120 poäng, antagningsår 2002

Bilaga 2d - Informationsekonomi, 120 poäng, antagningsår 2001

Bilaga 2e - Informationsekonomi, 120 poäng, antagningsår 2002

Bilaga 2f - Informationsekonomi, 120 poäng, antagningsår 2003

Bilaga 2g - Entreprenörsutbildning, 120 poäng, antagningsår 2002

Bilaga 2h - Magisterprogrammet i företagsekonomi, antagningsår 2003

Bilaga 2i - Magisterprogrammet med ämnesbredd i företagsekonomi med inriktning mot elektroniska affärer, 40 poäng

Bilaga 2j - Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 180 poäng

b) Utbildningsplan CI maskinteknik (eventuell revidering) Föredragande Claes Jogréus

Bilaga 2k - följebrev

Bilaga 2l - CI maskin (fastställd förra mötet)

c) Utbildningsplaner Gestaltning i digitala medier Föredragande Anders Nilsson

Bilaga 2m - Gestaltning i digitala medier

Diskussions- och informationsärenden:

7. Kursutvärderingssystem Föredragande Jenny Pettersson

Bilaga 3

8. Principdiskussion med anledning av remiss

a) Vilken funktion fyller högskoleexamen?

b) Hur viktiga är examenskraven på ämnesdjup för kvaliteten i kandidat- och magisterprogrammen? Föredragande Madeleine Söderberg

9. Rapportering från programorganet för civilingenjörsutbildningarna Föredragande Claes Jogréus

10. Basår för magisterprogram

11. Utvecklingsplan BTH, handlingsplan GUN Rapport från arbetsgruppen

12. Rapport från arbetsgruppen för pedagogisk utveckling

13. Organisationsutredningen Bilaga 4 - länk till rapporten

14. Kort information

Avslutning:

15. Till nästa möte

16. Övrigt

Välkommen!

Benny Lövström, ordförande

Madeleine Söderberg, sekreterare

Redigera
Share Dela