Information om rutiner för fastställande av utbildningsplaner och inrättande av nya program

Här kan programansvariga, GU-ansvariga och lärare hitta information om hur Utbildningsnämnden arbetar med utbildningsplaner och nya program. Sidan är tänkt att tydliggöra den administrativa processen för planeringen av utbildningsprogram och inrättandet av nya program. För tillfället är dock informationen på denna sida lite kortfattad, och en uppdatering pågår.

Mallar för utbildningsplaner och kursplaner samt information angående begäran om inrättande av program finns på sidan Dokument och mallar.

Tidplan och anvisningar för arbetet med utbildningskatalog finns på informationsavdelningens sidor.

För info finns här HSV:s föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina,

Högskoleverkets föreskrifter om översättning till engelska av svenska examina (HSVFS 2009:2-4) (öppnas i nytt fönster)

samt SUHF:s rekommendationer angående examensbeteckningar:

REK 2010:2 Reviderade rekommendationer om Generella examina: svenska benämningar på för- och efterled och deras engelska översättningar fr o m 2010-02-01 (öppnas i nytt fönster)

SUHF:s rekommendationer finns även på SUHF:s webbsidor.

 

Redigera
Share Dela