Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2006-06-14, kl 9.00

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Föredragande:

BLO – Benny Lövström

MEK – Magnus Ekblad

JAN – Jörgen Andersson

CJO – Claes Jogréus

SJA – Stefan Johansson

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2006-05-04)

5. Information från ordförande

6. Inventering av planerade Masterutbildningar vid BTH (BLO – bilaga 2)

7. Status för Bolognaarbetet (BLO – bilaga 3)

8. Kort rapport från uppstart av BCY-rådet (JAN)

9. Information från Lärarförslagsnämnden (CJO)

10. Information från Kvalitetsgruppen (SJA)

11. Grundutbildningsutskott (MEK)

Beslutsärenden:

12. Fastställande av utbildningsplaner från TKS (BLO – bilaga 4-8)

- Medieteknik

- Digitala spel

- Digital ljudproduktion

- Litteratur, kultur och digitala medier

- European spatial planning

13. Fastställande av utbildningsplaner från TEK (EOL – bilaga 9-11)

- Medicinsk teknik

- Spelprogrammering

- Data- och systemvetenskap

14. Fastställande av mall för kursplan (BLO – bilaga 12)

15. Fastställande av mall för utbildningsplan (BLO – bilaga 13)

16. Fastställande av datum för höstens möten (MEK – bilaga 14)

Avslutning:

17. Övrigt

18. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström Magnus Ekblad

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-postadress Magnus.Ekblad@bth.se

Redigera
Share Dela