Kallelse till gu-nämndssammanträde 2003-12-09

Tid: tisdag 9 december 2003 kl 9.15-16.00

Plats: Sammanträdesrummet i Biblioteket, Karlskrona

Förslag till föredragningslista

Inledning:

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

4. Föregående mötes protokoll (föreligger ej)

Informationsärenden:

5. Information från ordförande

6. GUN:s roll efter omorganisationen

Beslutsärenden:

7. Fastställande av utbildningsområde för kurser

Bilaga 1.1 – sammanställning

Bilaga 1.2-1.19 – kursplaner

8. Fastställande av utbildningsplaner

8.1 Tekniskt basår

Bilaga 2 – utbildningsplan Tekniskt basår

Bilaga 3 – Sammanställning utbildningsplaner programvaruteknik

8.2 Programvaruteknik 60p, magisterprogrammet

Bilaga 4 – utbildningsplan Programvaruteknik, magister

8.3 Programvaruteknik 180p

Bilaga 5 – utbildningsplan Programvaruteknik, 180p

8.4 Programvaruteknik 120p

Bilaga 6 – utbildningsplan Programvaruteknik, 120p

8.5 Programvaruteknik 80p

Bilaga 7 – utbildningsplan Programvaruteknik, 80p

8.6 Sjuksköterskeprogrammet, 120p

Bilaga 8 – utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet

9. Tilldelning av nätmedel

10. Tilldelning av utvecklingsmedel

11. Ämnesansvar för sektionerna

Bilaga 9 – förslag till beslut

12. Delegation till sektionerna

Bilaga 10 – förslag till beslut

13. Fastställande av kursplan

Bilaga 11 – bakgrund och förslag till beslut

Bilaga 12 – kursplan Strokerehabilitering

14. Fortsättning för PCI

Underlag kompletteras

15. Kommande mötesdatum

Informations- och diskussionsärenden:

16. Plussning

Föredragande Eva Pettersson

17. Kriterier för utbildningsområde

18. Kvalitetsuppföljning i samband med årsredovisning och verksamhetsuppdrag

19. Skrivelse angående ersättningsnivån för humaniora

För information

Bilaga 13

20. Skrivelse angående samordning av kurser i humaniora

Bilaga 14

21. Skrivelse angående Lärarförslagsnämnden

Bilaga 15

Avslutning:

22. Övrigt

Välkommen!

Benny Lövström, ordförande

Madeleine Söderberg, enligt uppdrag

Redigera
Share Dela