Kallelse till gu-nämndssammanträde 2004-03-25

Kallelse till GU-nämndssammanträde 2004-03-25

Tid: torsdag 25 mars 2004 kl 9.15-16.00

Plats: Volga, Piren, Karlshamn

En visning av medieteknik planeras i samband med mötet, kl. 14.00 och vi tar då en paus för detta.

Förslag till föredragningslista

Inledning:

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

4. Föregående mötes protokoll

Bilaga 1 – protokoll 2004-01-20

Informations- och diskussionsärenden:

5. Information från ordförande

6. Arbetet med utbildningsstrategin

7. Mall för utbildningsplaner

Bilaga 2 – standardformuleringar för vissa stycken

Beslutsärenden:

8. Fastställande av utbildningsplaner

8.1 Datavetenskapligt program 120/160p, antagna ht03

Bilaga 3 – utbildningsplan DV 03

8.2 Datavetenskap 120p, antagna ht04

Bilaga 4 – utbildningsplan DV 04

8.3 Datavetenskap magisterprogrammet, 40p

Bilaga 5 – utbildningsplan DV magister

8.4 YTH Konstruktion/Produktion 60/80p, antagna 03

Bilaga 6 – utbildningsplan YTH KP 03

8.5 YTH Konstruktion/Produktion 60/80p, antagna 04

Bilaga 7 – utbildningsplan YTH KP 04

8.6 Konstruktions och produktionsteknik 80p, antagna 03

Bilaga 8 – utbildningsplan KP 03

8.7 Konstruktions och produktionsteknik 80p, antagna 04

Bilaga 9 – utbildningsplan KP 04

8.8 Civilingenjör i maskinteknik, antagna 2003

Bilaga 10 – utbildningsplan CIM 03

8.9 Civilingenjör i maskinteknik, antagna 2004

Bilaga 11 – utbildningsplan CIM 04

8.10 Utvecklingsteknik 120p, antagna 2002

Bilaga 12 – utbildningsplan UTV 02

8.11 Utvecklingsteknik 120p, antagna 2003

Bilaga 13 – utbildningsplan UTV 03

8.12 Utvecklingsteknik 120p, antagna 2004

Bilaga 14 – utbildningsplan UTV 04

8.13 Virtuell produktutveckling och design, antagna 2002

Bilaga 15 – utbildningsplan VPD 02

8.14 Virtuell produktutveckling och design, antagna 2003

Bilaga 16 – utbildningsplan VPD 03

8.15 Virtuell produktutveckling och design, antagna 2004

Bilaga 17 – utbildningsplan VPD 04

8.16 Medicinsk teknik 120p

Bilaga 18 – utbildningsplan medicinsk teknik

8.17 Magisterprogram i ledarskap

Bilaga 19 – utbildningsplan ledarskap

8.18 Civilekekonomprogrammet, 120p, antagna 2004

Bilaga 20 – utbildningsplan civilekonom

8.19 Civilingenjör industriell ekonomi, 180p, antagna 2004

Bilaga 21 – utbildningsplan CI industriell ekonomi

8.20 Magisterprogram elektroniska affärer, 40p, antagna 2004

Bilaga 22 – utbildningsplan magister elektroniska affärer

8.21 MBA 40p, antagna 2004

Bilaga 23 – utbildningsplan MBA

8.22 Pedagogik för IT-stödd distansutbildning, 40p

Bilaga 24 – utbildningsplan IT-stödd distansutbildning

8.23 Djupmagister i företagsekonomi 40p, antagna 2004

Bilaga 25 – utbildningsplan magister FEK

8.24 Affärsinriktat utvecklingsarbete

kompletteras

8.25 Ubiquitous Computing

kompletteras

8.26 Intelligent Software Systems

kompletteras

8.27 Security Engineering 40 p

kompletteras

8.28 IT-säkerhet 120 p

kompletteras

8.29 Digitala Spel

kompletteras

8.30 Spelprogrammering 120 p

kompletteras

Informations- och diskussionsärenden:

9. Tentamen läsperiod 2

10. Kvalitet på kursplaner

Bilaga 26 – mail från Patrik Hermansson

Bilaga 27, 28 – kursplaner

11. Information om kommande remisser

Bilaga 29

Avslutning:

12. Övrigt

Välkommen!

Benny Lövström, ordförande

Madeleine Söderberg, enligt uppdrag

Redigera
Share Dela