Kallelse till gu-nämndssammanträde 2003-10-01

Tid: 1 oktober 2003, kl 9.00-16.00

Plats: Ankaret, Campus Gräsvik, Karlskrona

Förslag till föredragningslista

Inledning:

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

4. Föregående mötes protokoll

Bilaga 1 - protokoll 2003-06-10

Diskussions- och informationsärenden:

5. Kort information

6. Diskussion om nya program 2004

Bilaga 2 - rektorsbeslut

Beslutsärenden:

7. Inrättande av utbildningsprogram, MDA2

Bilaga 3 – rapport från utredningen om MDA-programmet

8. Inrättande av utbildningsprogram, Digitala spel

Bilaga 4

9. Ändring av förkunskapskrav i matematik

10. Ändring av förkunskapskrav, medieteknikprogrammet

Bilaga 5

11. Fastställande av utbildningsplaner

a. Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik - Bilaga 6

b. Specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård – Bilaga 7

c. Specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot anestesisjukvård – Bilaga 8

d. Specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård – Bilaga 9

e. Specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot intensivsjukvård – Bilaga 10

f. Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska – Bilaga 11

g. Yrkeshögskoleprogram i produktutveckling – Bilaga 12

Avslutning:

12. Till nästa möte

13. Övrigt

Välkommen!

Benny Lövström, ordförande

Madeleine Söderberg, enligt uppdrag

Redigera
Share Dela