Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2006-05-04, kl. 9.00

Plats: Ankaret, Campus Gräsvik

Föredragande:

MEK – Magnus Ekblad

BLO – Benny Lövström

EOL – Ewy Olander

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2005-03-30)

5. Information

6. Processöversyn, nämndens arbetssätt (MEK- bilaga 2)

Pågående ärenden och projekt:

7. Remissvar examensordning (MEK)

8. Bolognaarbetet (BLO)

Beslutsärenden:

9. Fastställande av mall för utbildningsplan (BLO – bilaga 3)

10. Fastställande av mötestider för HT 2006 (MEK – bilaga 4)

11. Fastställande av utbildningsplaner från TKS (BLO – bilaga 5-7)

- Medieteknik

- Digitala spel

- Digital ljudproduktion

12. Fastställande av utbildningsplaner från TEK (EOL – bilaga 7-11)

- Tele- och datakommunikation

- Ljud- och bildingenjör

- Medicinsk teknik

- Spelprogrammering

Avslutning:

13. Övrigt

14. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström Magnus Ekblad

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-postadress Magnus.Ekblad@bth.se

Redigera
Share Dela