Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2005-10-10 kl. 9.30

Plats: Stora konferensen (Ronneby)

Föredragande:

HBE (Håkan Behmer)

BLO (Benny Lövström)

GRÅ (Gunnar Råhlén)

JNO (Jörgen Nordberg)

ANI (Anders Nilsson)

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2005-09-27)

5. Information

6. Överföring av svenska betyg till ECTS-skalan vid BTH (HBE)

Beslutsärenden:

7. Överföringen av utbildningsansvaret för Informatik från TKS till TEK (BLO)

8. Inrättande av nya program: Pedagogik och psykologi med profil mot framtida professioner, Pedagogik och psykologi med inriktning mot lärande och utveckling i IT-samhället, Ljud- och bild ingenjör samt namnbyte på Civilingenjörsprogrammet i datateknik och förlängning av Medicinsk teknik (BLO, GRÅ, JNO, ANI - bilaga 2.1-2.4)

9. Fastställande av utbildningsplaner för Informationsteknologi, Civilekonomprogrammet, Samhällsvetarprogrammet samt Tillämpad IT-säkerhet (BLO - bilaga 3.1-3.4)

Avslutning:

10. Övrigt

11. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström Magnus Ekblad

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-postadress Magnus.Ekblad@bth.se

Redigera
Share Dela