Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: Onsdag 2006-10-25, kl. 9.00-1200

Plats: Seminarierummet ITS, Ronneby

Föredragande:

Benny Lövström (BLO): Samtliga punkter utom där annan föredragande anges.

JAN = Jörgen Andersson

HIA = Heléne Ivarsson

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Information från ordförande

5. Hantering av kortare utbildningar, t.ex. Collegeår (bil 1)

6. Yrkeslärarutbildning i Sydost (bil 2) [HIA, JAN]

7. Återrapportering, School of Future Entertainment [BLO, JAN]

8. Kursplanearbete på sektionerna

Beslutsärenden:

9. Engelska som behörighetskrav (bil 3)

10. Fastställande av nya program (bil 4.1 – 4.8)

- International Software Engineering

- Masterprogram i artificiell intelligens i spel

- Masterprogram elektroteknik

- Masterprogram datavetenskap

- Masterprogram intelligenta programvarusystem

- Masterprogram IT-säkerhet

- Masterprogram maskinteknik

- Masterprogram Software Engineering

11. Fullföljande av ansökningar om KY-program (bil 5.1 – 5.2 )

12. Fastställande av mallar för utbildningsplan och kursplan (bil 6.1 – 6.4)

Avslutning:

13. Övriga frågor

14. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Fredrik Andersson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Fredrik Andersson på e-postadress fredrik.andersson@bth.se

Redigera
Share Dela