Kallelse till gu-nämndssammanträde 2004-02-25

Tid: onsdag 25 februari 2004 kl 9.15-16.00

Plats: Ankaret, Förvaltningshuset, Karlskrona

Förslag till föredragningslista

Inledning:

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

4. Föregående mötes protokoll

Bilaga 1 – protokoll 2003-12-09

Protokoll från mötet 2004-01-20 kompletteras senare under veckan

Informations- och diskussionsärenden:

5. Information från ordförande

6. Arbetet med utbildningsstrategin

Bilaga 2 – Arbetsmaterial, kompletteras senare i veckan

Eva Pihlblad, ekonomichef, kommer föredra planeringsförutsättningar 2004-2007

Beslutsärenden:

7. Fastställande av utbildningsplaner

7.1 Entreprenörutbildning 120 p, antagna 2001

Bilaga 3

7.2 Människor Datateknik Arbetsliv, magister

Bilaga 4 – utbildningsplan MDA magister

Bilaga 5 – förklaring till ändringar

7.3 Informationsteknologi 80 p

Bilaga 6 – kommentar till ändring för helfart (revidering 2003-04-10)

Bilaga 7 – utbildningsplan IT 80 helfart

Bilaga 8 – utbildningsplan IT 80 halvfart

7.4 Ubiquitous Computing

Bilaga 9 – utbildningsplan Ubi Comp

7.5 Människor Design och Arbete 120 p

Bilaga 10 – utbildningsplan MDA 120

7.6 Intelligent Software Systems

Bilaga 11 – utbildningsplan ISS

7.7 Security Engineering 40 p

Bilaga 12 – utbildningsplan Security Eng

7.8 IT-säkerhet 120 p

Bilaga 13 – utbildningsplan IT-säkerhet

7.9 Medieteknik

Bilaga 14 – motivering till ändringar

Bilaga 15 – utbildningsplan Medieteknik

7.10 Digitala Spel

Bilaga 16 – utbildningsplan Digitala Spel

7.11 Sjuksköterskeprogrammet

Bilaga 17 – utbildningsplan SSK

7.12 Programvaruteknik, magister 60 p

Bilaga 18 – utbildningsplan PT 60

7.13 Programvaruteknik 120 p

Bilaga 19 – utbildningsplan PT 120

7.14 Programvaruteknik 80 p

Bilaga 20 – utbildningsplan PT 80

7.15 E-government, magister 40 p

Bilaga 21 – utbildningsplan Egov 40

7.16 E-government, YH 80 p

Bilaga 22 – utbildningsplan Egov YH

7.17 Spelprogrammering 120 p

Bilaga 23 – utbildningsplan Spelprogrammering

Informations- och diskussionsärenden:

8. Löpande antagning

Bilaga 24 – Förslag från Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen

9. Tentamen läsperiod 2

Bilaga 25 – Skrivelse från linjeföreningen för telekomutbildningarna

Bilaga 26 – Utredning om terminstider, SUHF

10. Vidaredelegation, för information

Bilaga 27 – Beslut om arbetsutskott på TEK

Avslutning:

11. Övrigt

Välkommen!

Benny Lövström, ordförande

Madeleine Söderberg, enligt uppdrag

Redigera
Share Dela