Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2008-04-03, kl. 9.00-12.30

Plats: Ankaret, Gräsvik

Föredragande:

Benny Lövström [BLO]

Heléne Ivarsson [HIA]

Claes Jogréus [CJO]

Joacim Petersson

Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från sammanträde den 20 februari 2008 (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Information från lärarförslagsnämnden [HIA, CJO] (bil. 2, 3)

7. GUN:s verksamhetsuppdrag [BLO], (bil. 4)

8. Tentamensfusk [Joacim Petersson]

9. Guide om fusk och plagiat - "Refero", se www.bth.se/bib [BLO]

10. BTH:s remissvar om RUT2 [BLO] (bil. 5)

11. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

11.1. Pågående utvärderingar (bil. 6)

11.2. Kursutvärderingssystemet

Beslutsärenden:

12.  Fastställande av utbildningsplaner

  1. Produktutveckling, 120 hp (bil. 7)
  2. Masterprogram i artificiell intelligens för spel, 120 hp (bil. 8)
  3. Masterprogram i datavetenskap, 120 hp (bil. 9)
  4. Masterprogram i intelligenta programvarusystem, 120 hp (bil. 10)
  5. Masterprogram i IT-säkerhet, 120 hp (bil. 11)
  6. Masterprogram i programvaruteknik, 120 hp (bil. 12)

Avslutning:

13.  Övriga frågor

14.  Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande                                                                    

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela