Kallelse GU-nämndssammanträde den 22 augusti 2002

Tid: Torsdagen den 22 augusti 2002, kl. 9.15-16.00
Plats: Stora Konferensrummet, IPD, Ronneby

Dagordning (10 min.):

1. Sammanträdet öppnas

2. Nya ledamöter

3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av justeringsperson

Informations- och diskussionsärenden I:

5. Föregående protokoll

6. Infomaterial HT2003 (föredragande Lennarth Förberg, bokad 9.30-10.00)

7. Status nätmedel

8. Korta informations- och diskussionspunkter

a) Utbildningsplaner (kategori 1 och 2 i enlighet med GUN-protokoll från maj månad)
b) Mall utbildningsplan (bilaga 1)
c) ITS och samordning mellan utbildningsprogram (föredragande Benny Lövström)
d) Kursplaner för kännedom
e) Översyn av standardbehörighet
f) Generell magisterrätt
g) Magisterrätt i matematik

12.00-13.00 LUNCH

Beslutsärenden:

9. Delegationsordning CI (distribueras vid mötet)

10. Utbildningsplaner (kategori 3 i enlighet med GUN-protokoll från maj månad)

11. Examensordning (bilaga 2)

Informations- och diskussionsärenden II:

12. Betygskalor, ECTS

13. Magisterexamen med ämnesbredd (bilaga 3)

14. Pedagogiska seminarier

Avslutning:

15. Till nästa möte

16. Övrigt

a) mötesdagar under hösten

Redigera
Share Dela