Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2006-03-02, kl. 9.00

Plats: Ankaret, Campus Gräsvik (Karlskrona)

Föredragande:

BLO (Benny Lövström)

ATI (Anna Tinnert)

CJO (Claes Jogréus)

HIA (Heléne Ivarsson)

SJA (Stefan Johansson)

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående möte protokoll (2006-01-23, bilaga 1)

5. Information

6. Information från LFN (CJO, HIA)

7. Programutbud 2005-2006 (BLO - bilaga 2)

8. Diskussion om utfärdande av samlingsbetyg (BLO, ATI)

9. Rapport från arbetsgruppen för förstärkt programansvar (SJA)

10. Rapport från Bolognagruppen (BLO)

11. Statusrapport rörande ”Lärarutbildning Sydost” (BLO, HIA)

Beslutsärenden:

12. Fastställande av utbildningsplan för Interaktion och design (BLO - bilaga 3)

13. Fastställande av utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet (BLO - bilaga 4)

14. Fastställande av utbildningsplaner för Medieteknik, Digitala spel och Digital ljudproduktion (BLO – bilaga 5)

15. Ledamot från GUN i BCYs råd för idéutveckling (BLO - bilaga 6)

Avslutning:

16. Övrigt

17. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström Magnus Ekblad

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-postadress Magnus.Ekblad@bth.se

Redigera
Share Dela