Kallelse GU-nämndssammanträde den 16 maj 2002

Tid: Torsdagen den 16 maj 2002, kl. 10.15-17.00

Plats: Konferensrum 3247, Gräsvik, Karlskrona

Dagordning (10 min.):

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justeringsperson

Informations- och diskussionsärenden I:

4. Föregående protokoll

5. Kurser och kursplaner

a) Definitioner och mallar för förkunskapskrav (bilaga 1)

b) Checklista för kursstart (föredragande Jenny Nordgren) (bilaga 2)

c) Utsedda examinatorer sommarkurser IPD

d) Kursplaner för kännedom

6. Matematikutvärdering (material distribueras under mötet)

7. Korta informations- och diskussionspunkter

a) Fortbildningsbehov inom GU (bilaga 3)

b) Matematik C kontra Matematik B (bilaga 4)

c) Plussning av betyg

12.00-13.00 LUNCH

Beslutsärenden:

8. Programansvarigt Organ och inriktningar CI Datateknik  (föredragande Håkan Grahn, bokad 13.00-13.30)

9. Utbildningsplaner

10. Ansökningar nätmedel (bilaga kommer att distribueras före mötet)

11. Ansökningar utvecklingsmedel (bilaga kommer ev. att distribueras före mötet)

Informations- och diskussionsärenden II:

12. Examensordning (bilaga 5)

Avslutning:

13. Till nästa möte

14. Övrigt

Redigera
Share Dela