Protokoll fört vid per capsulamsammanträde med grundutbildningsnämnden

Tid: Fredagen den 8 augusti 2003

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för verksamheten

Sara Eriksén, ledamot

 

Anders Nilsson, ledamot

 

Eva Pettersson, ledamot

Företrädare för de studerande

Patrik Hermansson, ledamot

   

Övriga

Madeleine Söderberg, sekreterare

Frånvarande:

 

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

 

Marie Aurell, ledamot

 

Heléne Ivarsson, ledamot

 

Claes Jogréus, ledamot

Företrädare för de studerande

Ronnie Heimer, ledamot

 

   

Ändring av förkunskapskrav samt fastställande av utbildningsplaner för

Elektroteknik 180/120

§ 119

Då programmen Elektroteknik 180/120 (med tillträdeskrav Matematik E) samläser med programmen Utvecklingsteknik och Civilingenjör Maskinteknik (med tillträdeskrav Matematik D) öppnar sig möjligheten att anta studenter med gymnasiets Matematik D även till Elektroteknikprogrammen. Den förändring som behövs göras i utbildningsplanen för dessa studenter är att Matematik grundkurs MAA010 10p byts till Analys MAA021 10p samt Linjär algebra MAA013 5p. Det innebär att dessa studenter läser 45p under årskurs 1. Detta kompenseras av att de får välja bort en lämplig kurs i årskurs 2 eller 3.

Grundutbildningsnämnden beslutar att ändra det tidigare tillträdeskravet

Matematik E till Matematik D för Elektroteknik 180/120.

Vidare fastställer nämnden bifogade utbildningsplaner för

Elektroteknik 120 poäng och Elektroteknik 180 poäng, som är anpassade

för studenter med förkunskaper motsvarande gymnasiets matematik D. Dessa utbildningsplaner ersätter inte nuvarande utbildningsplaner, utan gäller parallellt med de tidigare fastställda utbildningsplanerna som är anpassade för studenter med förkunskaper motsvarande gymnasiets matematik E.

   

Vid protokollet

Madeleine Söderberg

Sekreterare

Justeras

Benny Lövström

Ordförande

Redigera
Share Dela