Dokument och mallar t.o.m. 2013-12-31

Examensbeskrivningsmall (word-dokument, öppnas i nytt fönster)

Länk till högskoleförordningens examensordning (varav delar ska kopieras in i examensbeskrivningarna)

Länk till HSV:s sida om områdesbehörigheter (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Ämnesklassificeringsguide för kurser vid BTH (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Specifikation av arbetsuppgifter - Programansvar vid BTH (fastställt av utbildningsnämnden 2010-12-16) (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Kompetenskrav för genomförande av kurs vid BTH - kursansvarigs och examinators ansvar (fastställt av utbildningsnämnden 2010-12-16) (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Regler för klassificering av kurser i utbildningsområde (fastställt av utbildningsnämnden 2010-12-16) (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Regler för namn och omfattning på examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå vid BTH (fastställda av utbildningsnämnden 2010-03-24) (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Mall för kursplaner gällande från ht2010.

Mall:

Riktlinjer för kursplaner v2.1.pdf (öppnas i nytt fönster)

Länk till mall för formulering av förkunskapskrav:

Studerandeavdelningens hemsida

Engelska

English version of template for course syllabuses.

 

Mall för utbildningsplaner och programinformation gällande från ht2010.

Mall:

Utbildningsplansmall 2011 v12.pdf (öppnas i nytt fönster)

Utbildningsplansmall 2012 v12.doc (öppnas i nytt fönster)

Mall för utbildningsplaner fr.o.m. höstterminen 2013.

Utbildningsplansmall fr.o.m. höstterminen 2013 (word-fil, öppnas i nytt fönster)

Utbildningsplansmall fr.o.m. höstterminen 2013 (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Anvisningar för utbildningsplaner 2013 (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Instruktion för begäran om inrättande av nya program ht 2011

Instruktioner från Utbildningsnämnden om inrättande av program ht2011.pdf (öppnas i nytt fönster)

 Målmatrismallar

Vägledning, målmatris

Målmatris, Civilingenjörsexamen

Målmatris, Högskoleexamen

Målmatris, Högskoleingenjörsexamen

Målmatris, Kandidatexamen

Målmatris, Magisterexamen

Målmatris, Masterexamen

Målmatris, Sjuksköterskeexamen

Målmatris, Specialistsjuksköterskeexamen, inr. distrikt

Målmatris, Specialistsjuksköterskeexamen, inr. vård av äldre

Redigera
Share Dela