Kallelse till gu-nämndssammanträde 2004-05-05

Tid: onsdag 5 maj 2004 kl 9.15-16.00

Plats: Stora konferensen, gamla IPD, Ronneby

Förslag till föredragningslista

Inledning:

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

4. Föregående mötes protokoll

Bilaga 1 – protokoll 2004-02-25

Informations- och diskussionsärenden:

5. Information från ordförande

6. Statistik från antagningen

7. Rapport om vidareutveckling av kandidatprogrammen i Elektroteknik

Bilaga 2

Beslutsärenden:

8. Utbildningsstrategi för BTH

utkast kompletteras senare

9. Ändring av namn för utbildningsprogram

Bilaga 3 – förslag

Se även utbildningsplanen bilagor 8 och 10

10. Fastställande av utbildningsplaner

10.1 Civilingenjör Datateknik, antagna 02 och 03 Bilaga 4 – följebrev 10.1-10.2

Bilaga 5 – utbildningsplan CI Data 02 och 03

10.2 Civilingenjör Datateknik, antagna 04 Bilaga 6 – följebrev

Bilaga 7 – utbildningsplan CI Data 04

10.3 Informationssystem, antagna 02 samt International Information Systems antagna 02 Bilaga 8 – följebrev 8.4-8.6

Bilaga 9 – lista valbara kurser

10.4 Data- och Systemvetenskap 80p Bilaga 10 – utbildningsplan DSV 80p

10.5 Data- och Systemvetenskap 120/160p Bilaga 11 – utbildningsplan DSV 120/160p

10.6 Dataingenjör 120p 2003 Bilaga 12 – följebrev 10.6-10.12

Bilaga 13 – utbildningsplan Dataingenjör 2003

10.7 Dataingenjör 120p 2004 Bilaga 14 – utbildningsplan Dataingenjör 2004

10.8 Nätverksingenjör 120p Bilaga 15 – utbildningsplan Nätverksingenjör 120p

10.9 Telekommunikationsingenjör 120p Bilaga 16 – utbildningsplan Telekommunikationsingenjör 120p

10.10 Elektroteknik 120p Bilaga 17 – utbildningsplan Elektroteknik 120p

10.11 Elektroteknik 180p Bilaga 18 – utbildningsplan Elektroteknik 180p

10.12 Elektroteknik magisterprogrammet Bilaga 19 – utbildningsplan Elektroteknik mag

10.13 Civilingenjör Programvaruteknik Bilaga 20 – följebrev

Bilaga 21 – utbildningsplan CI PT 04

Informations- och diskussionsärenden:

11. Tentamen läsperiod 2

12. Uppföljning av beviljade nätmedel

13. Kort info om gymnasiepropositionen

14. Rapport från remiss-arbetsgrupperna:

- Bolognaprocessen i svensk belysning

- Tre vägar till den öppna högskolan (tillträdesutredningen)

15. Revidering av ekonomisk tilldelningsmodell

Bilaga 22 – beslut om arbetsgrupp

Avslutning:

16. Övrigt

Välkommen!

Benny Lövström, ordförande

Madeleine Söderberg, enligt uppdrag

Redigera
Share Dela