Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2008-03-13, kl. 9.00-10.30

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Föredragande:

Benny Lövström

Där inte annat anges är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


 

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Beslutsärenden:

4. Fastställande av utbildningsplaner

 1. Sjuksköterskeprogram, 180 hp
 2. Undersköterskeprogram, 120 hp
 3. Specialistsjuksköterskeprogram till distriktssköterska, 75 hp
 4. Masterprogram i Matematisk modellering och simulering, 120 hp
 5. Magisterprogram i Matematisk modellering och simulering, 60 hp
 6. Spelprogrammering, 180 hp
 7. Informationsteknologi, 120 hp
 8. Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot intensivvård, 60 hp
 9. Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp
 10. Samhällsvetarprogrammet - för lärande, utveckling och kommunikation, 180 hp
 11. Ekonomie Magister i företagsekonomi, 60 hp
 12. Data- och systemvetenskap, 180/120 hp
 13. Digital bildproduktion, 180 hp
 14. Digital ljudproduktion, 180 hp
 15. Magisterprogram i speldesign, 60 hp
 16. Medieteknik med inriktning mot interaktiva system, 180 hp
 17. School of Future Entertainment, 120 hp
 18. Digitala spel, 180 hp
 19. Masterprogram i fysisk planering, 120 hp
 20. Fysisk planering, 180 hp
 21. Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling
 22. Magisterprogram i informatik, 60 hp
 23. Masterprogram i informatik, 120 hp
 24. Masterprogram i Programvaruteknik (inriktning Kvalitet) med Arbetsintegrerat Lärande, 120 hp
 25. Magister i företagsekonomi, 60 hp
 26. Civilingenjörsprogram i datateknik och elektroteknik, 300 hp
 27. Civilingenjörsprogram i datateknik och programvarusystem, 180 p
 28. Civilingenjörsprogram i datateknik och programvarusystem, 300 hp
 29. Civilingenjörsprogram i Industriell Ekonomi, 180 p
 30. Civilingenjörsprogram i Industriell Ekonomi, 300 hp
 31. Dataingenjör med inriktning ljud och bildbehandling, 180 hp

Avslutning:

5. Övriga frågor

Välkomna!


Benny Lövström

Ordförande

 

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se
Redigera
Share Dela