Kallelse till GU-nämndsammanträde 2004-08-24

Tid: klockan 11.00

Plats: Seminarierummet ASB , plan 3 Soft Center Ronneby

Förslag till föredragningslista

Inledning:

1) Sammanträdet öppnas.

2) Fastställande av föredragningslista.

3) Val av justerare.

4) Föregående mötens protokoll. Bilaga 1

Informations- och diskussionsärenden:

5) Information från ordförande .

6) Beslut fattade på delegation (DG003/04) . Bilaga 2

7) BTH:s Utbildningsstrategi .

8) ECTS- betyg .

9) Nivåinplacering av basårskurser.

Beslutsärenden:

10) Fastställande av Per Capsulambeslut (kpl Kalmar). Bilaga 3

11) Ort för GUN:s möten hösten 2004.

12) Inrättande av YH utbildning. Bilaga 4, 5

13) Utbildningsområde kursplan:

"ENGELSKA,fortsättningskurs för utländska studenter". Bilaga 6

14) Inrättande av utbildningsprogram Intelligent Logistik. Bilaga 7

15) Fastställande av utbildningsplaner .

15.1 IT-Säkerhet 120p Bilaga 8

15.2 European Spatial Planning Bilaga 9 (kommer i ett senare utskick)

15.3 Magisterprogram i maskinteknik Bilaga 10,11

Avslutning:

16) Övriga frågor

Välkommen !

Benny Lövström, Ordförande

Redigera
Share Dela