Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2012-03-28, kl. 9.00-12.00

Plats: Konferensrum Utsikten, Karlskrona

Föredragande:

Christel Borg [CBO]

Maria Engelmark [MEN]

Christina Hansson [CHN]

Martin Jacobsson [MJB]

Vicky Johnson Gatzouras [VGA]

Michael Mattsson [MMA]

Rose-Marie Olsson [RMO]

Mats Pettersson [MTP]

Ulrica Skagert [USK]

Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller sekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1.Sammanträdet öppnas

2.Fastställande av föredragningslista

3.Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4.Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5.Information från ordförande

6.Ordförandebeslut

Beslutsärenden:

7.Godkännande av delegation från utbildningsnämnden [MJB] (bil. 2)              

8.Fastställande av utbildningsplaner [MJB]

 1. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2009 (bil. 3.1)
 2. Fysisk planering, 180 hp, 2011 (bil. 3.2)
 3. Fysisk planering, 180 hp, 2012 (bil. 3.3)
 4. Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling, 120 hp, 2011 (bil. 3.4)
 5. Masterprogram i Fysisk planering med inriktning mot Urban design i Kina och Europa, 120 hp, 2011 (bil. 3.5)
 6. Masterprogram i Fysisk planering, 120 hp, 2011 (bil. 3.6)
 7. Säkerhetsteknik, 120 hp, 2011 (bil. 3.7)
 8. Säkerhetsteknik, 120 hp, 2012 (bil. 3.8)
 9. Webb, internet och programvaruteknik, 180 hp, 2010 (bil. 3.9)

Informations- och diskussionsärenden:

9.Information om mobilitet på BTH [MEN]

10.Policy för hantering av plagiering för utbildning på BTH [USK] (bil. 4)

11.Information om BTH:s Studentspegel 2012 [CHN] (bil. 5)

12.Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

 1. Kommande och pågående utvärderingar av utbildning - HSV och BTH
 2. Reviderad kvalitetspolicy [VGA] (bil. 6)

Avslutning:

13.Övriga frågor

14.Till nästa möte

Välkomna!

Michael Mattsson                                                          

Ordförande                                                                             

Per-Olof Gunnarsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Per-Olof Gunnarsson på e-postadress

Per-Olof.Gunnarsson@bth.se

Redigera
Share Dela