Kallelse till gu-nämndssammanträde 2003-09-24

Tid: onsdag 24 september 2003 kl 14.00-17

Plats: ITS seminarierum, Ronneby

Förslag till föredragningslista

Inledning:

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Beslutsärenden:

4. Nya program 2004

Bilaga 1 – sammanställning

Bilaga 2 – MBA-program (från förra mötet)

Bilaga 3 – magisterprogram i ledarskap (från förra mötet)

Bilaga 4 – Kompletteringar MBA och ledarskap

Bilaga 5 – Intelligent logistik (från förra mötet)

Bilaga 6 – magisterprogram samt YH-program i E-government

Bilaga 7 – rapport om E-government

Bilaga 8 – YH-program i produktutveckling

Bilaga 9 – YH-program i produktutveckling

Bilaga 10 – YH-program i produktutveckling utbildningsplan

Bilaga 11 – medicinsk teknik

Bilaga 12 – tillämpad matematik

Bilaga 13 – Ubiquitous Computing

Bilaga 14 – IT-stödd distansutbildning

Bilaga 15 – IT-stödd distansutbildning, skiss

Bilaga 16 – IT-stödd distansutbildning, kurser

Bilaga 17 – Klinisk magister / Tekniskt och kommersiellt utvecklingsarbete

Avslutning:

5. Övrigt

Välkommen!

Benny Lövström, ordförande

Madeleine Söderberg, enligt uppdrag

Redigera
Share Dela