Kallelse till gu-nämndssammanträde 2003-10-21

Tid: tisdag 21 oktober 2003 kl 8.15-12.00

Plats: ITS seminarierum, Ronneby

Förslag till föredragningslista

Inledning:

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Beslutsärenden:
4. Nya program 2004
Bilaga 1 – sammanställning tabell
Bilaga 2 – sammanställning program som inrättats av HS
Bilaga 3 – sammanställning övriga nya program
Bilaga 4 – Matematisk modellering och simulering
Bilaga 5 – Intelligent logistik
Bilaga 6 – Medicinsk teknik
Bilaga 7 – Ubiquitous Computing
Bilaga 8 – Affärsinriktat utvecklingsarbete (Klinisk magister)
Bilaga 9 – IT-säkerhet
Bilaga 10 – utbildningsplan IT-säkerhet
Bilaga 11 – Upplevelsebaserat lärande
Bilaga 12 – Digitala spel, svar på frågor från förra mötet
Bilaga 13 – Säkerhet, magisterprogram
Bilaga 14 – Intelligenta programvarusystem
Bilaga 15 – Civilingenjör programvaruteknik
Se även samtliga bilagor till kallelsen 2003-09-24.

5. Ändring av program
Bilaga 16 – sammanställning av ändringar
Bilaga 17 – internetsystem
Bilaga 18 – MDA, kompletteringar
Se även utredningen om MDA som fanns med i förra kallelsen.

Avslutning:
6. Övrigt

Välkommen!

Benny Lövström, ordförande

Madeleine Söderberg, enligt uppdrag

Redigera
Share Dela