Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2008-02-20, kl. 9.00-12.00
Plats: Stora konferensen, Ronneby

Föredragande:

Benny Lövström [BLO]
Heléne Ivarsson [HIA]
Claes Jogréus [CJO]
Riita Mettälä [RME]
Jörgen Nordberg [JNO]

Där inte annat anges är ordförande föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


 

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas
2. Fastställande av föredragningslista
3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bil. 1)
5. Information från ordförande
6. Information från lärarförslagsnämnden [HIA, CJO] (bil. 2)
7. Information från seminarium 2008-02-07 på SUHF [JNO] (bil. 3
8. Information om Akademi sydost
9. Checklista för utbildningsplaner (bil. 4)
10. Information om ändrade regler för särskild antagning [RME]
11. Metoder för alternativt urval
12. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola
12.1 Rapport från möte på HSV
12.2 Pågående utvärderingar (bil. 5)

Beslutsärenden:

13. Rapportering till HSV efter utvärderingen av folkhälsovetenskap vid BTH (bil. 6)
14. Ändring av mall för utbildningsplaner (bil. 7)
15. Fastställande av utbildningsplaner

 • Elektroingenjör med inriktning datorteknik (bil. 8)
 • Marin teknik (bil. 9)
 • Säkerhetsteknik (bil. 10)
 • Telekommunikationsingenjör (bil. 11)
 • Telekommunikationsingenjör inklusive bastermin (bil. 12)
 • Sjuksköterska, 180 hp (bil. 13)
 • Undersköterska, 120 hp (bil. 14)
 • Specialistsjuksköterskeprogram till distriktssköterska, 75 hp (bil. 15)
 • Master i Matematisk modellering och simulering, 120 hp (bil. 16)
 • Magister i Matematisk modellering och simulering, 60 hp (bil. 17)
 • Spelprogrammering, 180 hp (bil. 18)
 • Informationsteknologi, 120 hp (bil. 19)

Avslutning:

16. Övriga frågor
17. Till nästa möte

Välkomna!

 

Benny Lövström
Ordförande

Martin Jacobsson
enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

 

 

 

 

Redigera
Share Dela