Sedan 2014-01-01 har Lärarförslagsnämndens uppgifter övertagits av en rekryteringskommitté.

Lärarförslagsnämnden (LFN)

Lärarförslagsnämnden är ett gemensamt underorgan till Utbildningsnämnden och Fakultetsnämnden.
Beslut om inrättande av LFN (öppnas i nytt fönster)
LFN:s webbsida

 

Redigera
Share Dela