Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2012-10-25, kl. 9.00-16.00

Plats: G 207, Campus Gräsvik

Föredragande:

Christel Borg [CBO]

Michael Mattsson [MMA]

Rose-Marie Olsson [RMO]

Mats Pettersson [MTP]

Ulrica Skagert [USK]

Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller sekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1.Sammanträdet öppnas

2.Fastställande av föredragningslista

3.Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4.Protokoll från föregående möte

5.Information från ordförande

6.Ordförandebeslut

Beslutsärenden:

7.Fastställande av utbildningsplaner [MMA]

 1. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2009
 2. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2011
 3. Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, 2012 
 4. Magisterprogram i hållbar produkt och tjänsteinnovation, 60 hp, 2012
 5. Produktutveckling, 120 hp, VT 2011
 6. Produktutveckling, 120 hp, 2010
 7. Produktutveckling, 120 hp, HT 2011
 8. Produktutveckling, 180 hp, 2011
 9. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, HT 2012
 10. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, VT 2013
 11. Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp 2012
 12. Europeiskt masterprogram i Software Engineering, 120 hp, 2013 
 13. International Software Engineering, 180 hp, 2013
 14. IT-säkerhet, 180 hp, 2013
 15. Magisterprogram i datavetenskap, 60 hp, 2013
 16. Magisterprogram i Software Engineering, 60 hp, 2013
 17. Masterprogram i datavetenskap, 120 hp, 2013
 18. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 120 hp, 2013
 19. Masterprogram i Software Engineering, 120 hp, 2013
 20. MBA-programmet, 60 hp, 2013 
 21. Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation, 180 hp, 2013
 22. Software Engineering, 180 hp, 2013
 23. Spelprogrammering, 180 hp, 2013
 24. Säkerhetsteknik, 120 hp, 2013
 25. Technical Artist i Spel, 180 hp, 2013
 26. Webbprogrammering, 180 hp, 2013

Informations- och diskussionsärenden

8.Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola [USK]

      1.Kommande och pågående utvärderingar av utbildning – HSV och BTH

9.Handlingsplan psykologi HSV- utvärdering [USK]

10.Information från lärarförslagsnämnden [CBO/MPT/RMO/]

Avslutning:

11.Övriga frågor

12.Till nästa möte

Välkomna!

Michael Mattsson                                                          

Ordförande                                                                             

Per-Olof Gunnarsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Per-Olof Gunnarsson på e-postadress per-olof.gunnarsson@bth.se

Redigera
Share Dela