Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2008-08-27, kl. 9.00-12.30

Plats: Stora konferensen, Ronneby

 

Föredragande:

Heléne Ivarsson [HIA]

Martin Jacobsson [MJB]

Claes Jogréus [CJO]

Stefan Johansson [SJA]

Tomas Johansson [TJO]

Eva Pihlblad [EPI]

Mariana Sahlström [MSA]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dra­gande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

 

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Verksamhet 2009 - interna tak [EPI]

7. Information från lärarförslagsnämnden [HIA, CJO] (bil. 2)

8. Avgivna remissvar (bil. 3)

9. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

9.1. Pågående utvärderingar (bil. 4)

9.2. Kursutvärderingssystemet [SJA]

10. Tillgänglighet vid BTH (bil. 5) [MSA]

11. Antagningsordningen (bil. 6) [TJO]

12. Kursplaner [MJB]

13. Status i arbetet med utbildningsplanerna

14. Riktlinjer för minskande av fusk vid tentamen

Beslutsärenden:

15. Inrättande av kandidatprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering (bil. 7, 8)

16. Examensordningen

  1. Kriterier för inrättande av huvudområden vid BTH (bil. 9)
  2. Examensbeskrivningar för Folkhälsovetenskap och Vårdvetenskap (bil. 10)

17. Delegation till PCi (bil. 11)

Avslutning:

18. Övriga frågor

19. Till nästa möte

Välkomna!

 

Benny Lövström

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

 

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

 

Redigera
Share Dela