Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2008-10-15, kl. 9.00-15.30

Plats: Ronneby

 

Föredragande:

Heléne Ivarsson [HIA]

Claes Jogréus [CJO]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1.      Sammanträdet öppnas

2.      Fastställande av föredragningslista

3.      Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4.      Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5.      Information från ordförande

6.      Information från PCi [CJO]

7.      Examina: högskoleingenjörsexamen/civilingenjörsexamen med/utan inriktning

8.      Begäran om inrättande av huvudområden

Beslutsärenden:

9.      Tidsplan för utbildningsplaner

10.  Inrättande av utbildningsprogram

 1. Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, fransk inriktning (bil. 2.1)
 2. Civilingenjör i datorsäkerhet (bil. 2.2)
 3. Femårigt masterprogram i elektroteknik (bil. 2.3)
 4. Master i hållbar produkt-service-system-innovation (bil. 2.4)
 5. Masterprogram i europeisk planering och regional utveckling, med internationell inriktning (bil. 2.5)
 6. Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa (bil. 2.6)
 7. Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban management (bil. 2.7)
 8. Masterprogram i innovation, entreprenörskap och affärsutveckling (bil. 2.8)
 9. Masterprogram i interaktionsdesign (bil. 2.9)
 10. Medietekniskt basår/Medieteknisk introduktionskurs (bil. 2.10)
 11. Samhällsplaneringsingenjör (bil. 2.11)
 12. Web, Internet och Programvaruteknik (bil. 2.12)

11.  Ändring av namn och profil på utbildningsprogram

 1. Ekonomprogrammet med profil "Innovation i informationsåldern" (bil. 3)

12.  Fastställande av utbildningsplaner

 1. Magisterprogram i vårdvetenskap (bil. 4.1)
 2. Medicinsk teknik (bil. 4.2)
 3. Medicinsk teknik med bastermin (bil. 4.3)
 4. Folkhälsovetenskap (bil. 4.4)

13.  Delegationsordning för kursplaner (bil. 5)

14.  Examensordningen

 1. Bilaga 4: Examensbeskrivning för Företagsekonomi (bil. 6)

Informations- och diskussionsärenden:

15.  Ordförandebeslut (bil. 7)

16.  Information från lärarförslagsnämnden [HIA, CJO] (bil. 8)

17.  Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1.         Pågående utvärderingar (bil. 9)

2.         Kursvärderingssystemet

18.  Lokala föreskrifter för att t.ex. utse examinator

19.  Åsa Lindberg-Sands skrift Läranderesultat som utgångspunkt för hög­skolans kurs- och utbildningsplaner. [HIA]

20.  Material om tentamensformer. Redovisning från grupp tillsatt 2008-08-27 (§ 113).

21.  Status i arbetet med utbildningsplanerna

Avslutning:

22.  Övriga frågor

23.  Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande                                                                    

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela