Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2009-03-31, kl. 9.00-12.30

Plats: konferensrum 2307, Norra flygeln, Campus Gräsvik (OBS!)

Föredragande:

Heléne Ivarsson [HIA]

Martin Jacobsson [MJB]

Claes Jogréus [CJO]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut (bil. 2)

Beslutsärenden:

7. Programansvarig sektion för program som tidigare tillhört Sektionen för teknik (bil. 3)

8. Utbildningsplansmall (bil. 4)

9. Examensrättigheter på magisternivå i Pedagogik och Psykologi (bil. 5)

10. Bilaga 1 till examensordningen (bil. 6)

11. Kontaktperson från GUN för kursvärderingssystemet

12. Fastställande av utbildningsplaner (bil. 7)

Bordlagda planer från föregående möte

1. Elektroingenjör med inriktning datorteknik

2. Litteratur, kultur och digitala medier

3. Medicinsk teknik 180 hp

4. Medicinsk teknik med ingenjörsbastermin 210 hp

5. Samhällsplaneringsingenjör

6. Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning

7. Telekommunikationsingenjör

8. Telekommunikationsingenjör med bastermin

9. Webbutveckling

10. Masterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation

11. Masterprogram i informatik

Nyinkomna planer

12. Digital bildproduktion

13. Digital ljudproduktion

14. Digitala spel

15. IT-säkerhet

16. Utvecklingsingenjör i maskinteknik

17. Civilingenjör i datateknik och elektroteknik

18. Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, internationell inriktning

19. Civilingenjör i maskinteknik

20. European Master in Software Engineering

21. Magisterprogram i informatik

22. Masterprogram i artificiell intelligens för spel

23. Masterprogram i datavetenskap

24. Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa

25. Masterprogram i intelligenta programvarusystem

26. Masterprogram i IT-säkerhet

27. Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik

28. Masterprogram i Software Engineering

Informations- och diskussionsärenden:

13. Organisationsplan och beslutsordning för BTH (bil. 8)

14. Övergripande handlingsplan 2009-2012 (bil. 9)

15. Information från lärarförslagsnämnden [HIA, CJO] (bil.10 )

16. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Pågående utvärderingar (bil. 11)

2. Kursvärderingssystemet

17. Information från PCi [CJO]

18. Status i arbetet med utbildningsplanerna [MJB]

Avslutning:

19. Övriga frågor

20. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande                                                                    

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela