Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2009-05-05, kl. 9.00-12.30

Plats: Stora konferensen, Soft Center, Ronneby

Föredragande:

Heléne Ivarsson [HIA]

Martin Jacobsson [MJB]

Claes Jogréus [CJO]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut

Beslutsärenden

7. Övergångsregel gällande lokal examensordning för masterexamen i elektroteknik (bil. 2)

8. Förändring av programansvarig sektion efter delning av TEK (bil. 3)

9. Fastställande av utbildningsplaner (bil. 4.1-4.12)

Bordlagda planer från föregående möte

1. Digitala spel

2. Webbutveckling

Nyinkomna planer

3. Datateknik/Elektroteknik

4. Data- och systemvetenskap, 120 hp

5. Data- och systemvetenskap, 180 hp

6. Data- och systemvetenskap, 120/180 hp (antagning 2008)

7. Data- och systemvetenskap, 120/180 hp (antagning 2007)

8. Säkerhetsteknik

9. Webb, internet och programvaruteknik, 120 hp

10. Webb, internet och programvaruteknik, 180 hp

11. Civilingenjörsprogrammet i datateknik och programvarusystem (revidering)

12. Masterprogram i elektroteknik med inr. mot telekommunikation etc

Informations- och diskussionsärenden:

10.  Inrättande av utbildningsprogram

1. Technical Artist i spel, 180 hp (bil. 5)

2. Datavetenskapligt program, valfritt, 120/180 hp (bil. 6)

11.  Organisationsplan och beslutsordning för BTH (bil. 7)

12.  Övergripande handlingsplan 2009-2012 (bil. 8)

13.  Information från lärarförslagsnämnden [HIA, CJO] (bil. 9)

14.  Information om arbetet med områdesbehörigheter

15.  Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskol

1. Pågående utvärderingar (bil. 10)

2. Kvalitetsråd

16. Information från PCi [CJO]

17. Status i arbetet med utbildningsplanerna [MJB]

Avslutning:

18.  Övriga frågor

19.  Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande                                                                    

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela