Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2009-06-03, kl. 9.00-16.00

Plats: Ankaret, Gräsvik

Föredragande:

Heléne Ivarsson [HIA]

Martin Jacobsson [MJB]

Claes Jogréus [CJO]

Michael Mattsson [MMA]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut

Beslutsärenden:

7. Bilaga 1 till examensordningen (bil. 2)

8. Bilaga 4 till examenordningen (bil. 3)

9. Områdesbehörigheter (bil. 4)

10.  Införande av nya kursnivåer enligt SUHF:s rekommendationer (bil. 5)

11. Revidering av utbildningsplansmall (bil. 6)

12. Revidering av kursplanemall (bil. 7)

13. Mötesdatum för hösten 2009 (bil. 8)

14. Inrättande av utbildningsprogram

1. Technical Artist i spel, 180 hp (bil. 9.1 )

2. Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem, 120 hp, (bil. 9.2)

3. Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling, 120 hp, (bil. 9.3)

4. Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation, 120 hp, (bil. 9.4)

15. Fastställande av utbildningsplaner

1. Säkerhetsteknik (antagning 2008) (bil. 10.1)

2. Digital bildproduktion (revidering) (bil. 10.2)

3. Digital ljudproduktion (revidering) (bil. 10.3)

4. Civilingenjörsprogram i Industriell Ekonomi (antagning 2006) (bil. 10.4)

5. Civilingenjörsprogram i Industriell Ekonomi (antagning 2007-2008) (bil. 10.5)

6. Magisterprogram i vårdvetenskap (bil. 10.6

7. Informationsteknologi (antagning 2007) (bil. 10.7)

8. Informationsteknologi (antagning 2008) (bil. 10.8)

9. Civilingenjör i datateknik och elektroteknik (bil. 10.9)

10. Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, internationell inriktning (bil. 10.10)

11. Civilingenjör i datorsäkerhet (bil. 10.11)

12. Civilingenjör i industriell ekonomi (bil. 10.12)

13. Civilingenjör i spel- och programvaruteknik (bil. 10.13)

14. Civilingenjör i maskinteknik (bil. 10.14)

Informations- och diskussionsärenden:

16. Utbildningsplaner för Digitala spel och Webbutveckling (bil. 11)

17. Högskoleverkets beslut: Blekinge tekniska högskolas rutiner med muntliga beslut (bil. 12)

18. Benämningar på examensarbeten (bil. 13)

19. Information om "Fokus student" [MMA]

20. Förslag till nytt utbildningsprogram:

1. Affärsutveckling och entreprenörskap med inriktning mot digital medieproduktion (bil. 14)

21. Examensordning vid Blekinge Tekniska Högskola (bil. 15)

22. Information från lärarförslagsnämnden [HIA, CJO] (bil. 16)

23. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Pågående utvärderingar (bil. 17)

2. Kvalitetsråd

24. Information från PCi [CJO]

25. Status i arbetet med utbildningsplanerna [MJB]

Avslutning:

26. Övriga frågor

27. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande                                                                    

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela