Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2009-08-25, kl. 13.30-16.00

Plats: Stora konferensen, Soft Center, Ronneby

Föredragande:

Heléne Ivarsson [HIA]

Martin Jacobsson [MJB]

Claes Jogréus [CJO]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut (bil. 2)

Beslutsärenden:

7. Utbildningsnämndens budget (bil. 3)

8. Områdesbehörigheter för utbildningsprogram som leder till högskoleingenjörsexamen (bil. 4)

9. Tillträdeskrav för Civilingenjörsprogrammet i spel- och programvaruteknik (bil. 5)

10. Fastställande av reviderade utbildningsplaner

1. Digital ljudproduktion (bil. 6.1)

2. Digitala spel (bil. 6.2)

3. Magisterprogram i matematisk modellering och simulering (bil. 6.3)

4. Masterprogram i matematisk modellering och simulering (bil. 6.4)

5. Medieteknik med inriktning mot interaktiva system (bil. 6.5)

Informations- och diskussionsärenden:

11. Verksamhetsplanering 2009 GUN (bil. 7)

12. Införande av nya kursnivåer enligt SUHF:s rekommendationer (bil. 8)

13. PCi:s roll

14. Högskoleverkets beslut: Blekinge tekniska högskolas rutiner med muntliga beslut (bil. 9)

15. Benämningar på examensarbeten (bil. 10)

16. Examensordning vid Blekinge Tekniska Högskola (bil. 11)

17. Information från lärarförslagsnämnden [HIA, CJO] (bil. 12)

18. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Pågående utvärderingar (bil. 13)

2. Kvalitetsråd

19. Information från PCi [CJO]

Avslutning:

20. Övriga frågor

21. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande                                                                    

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela