Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2009-09-23, kl. 9.00-16.00

Plats: Ankaret, Gräsvik

Föredragande:

Marie Aurell [MAU]

Heléne Ivarsson [HIA]

Claes Jogréus [CJO]

Daniel Palm

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut

Beslutsärenden:

7. Benämningar på examensarbeten vid BTH (bil. 2)

8. Examensordning vid Blekinge Tekniska Högskola (bil. 3)

9. Fastställande av utbildningsplaner

1. Civilingenjör i datateknik och elektroteknik 2009 (bil. 4.1)

2. Civilingenjör i spel- och programvaruteknik 2009 (bil. 4.2)

3. Digital bildproduktion 2009 (bil. 4.3)

4. Digital ljudproduktion 2009 (bil. 4.4)

5. Digitala spel 2009 (bil. 4.5)

6. Webbutveckling 2009 (bil. 4.6)

7. Digital ljudproduktion 2008 (bil. 4.7)

8. Digitala spel 2008 (bil. 4.8)

9. Litteratur, kultur och digitala medier 2007 (bil. 4.9)

10. Litteratur, kultur och digitala medier 2008 (bil. 4.10)

11. Medieteknik med inriktning mot interaktiva system 2008 (bil. 4.11)

Informations- och diskussionsärenden:

10.  Inrättande av nya utbildningsprogram

1. Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier (bil. 5.1)

2. Data- och systemvetenskap i Sverige, internationell ingång (bil. 5.2)

3. Software Engineering i Sverige, internationell ingång (bil. 5.3)

4. Webb, internet och programvaruteknik i Sverige, internationell ingång (bil. 5.4)

11. Samordning av civilingenjörsprogrammen och PCi:s roll (bil. 6)

12. Blekinge Studentkårs utbildningspolitiska program [Daniel Palm]

13. Beslut från HSV om behörighetskrav för civilingenjörsutbildning (bil. 7)

14. Uppföljning av diskussion om undersköterskeutbildningen

15. Handlingsplan för kvalitetsarbetet i GUN (bil. 8)

16. Förslag på strategiska projekt 2010 (bil. 9)

17. Takbeloppsfördelning inom BTH 2010

18. Ersättning till ledamöter i GUN och budget 2010

19. ECTS-ackreditering

20. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Pågående utvärderingar (bil. 10)

2. Kvalitetsråd [MAU]

3. Genomgång av HSV:s nya utvärderingssystem

21. Information från lärarförslagsnämnden [HIA, CJO] (bil. 11)

22. Information från PCi [CJO]

Avslutning:

23.  Övriga frågor

24.  Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela