Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2009-11-11, kl. 9.00-11.00

Plats: Trantorp

 

Kl. 11.00-16.00 bjuds nämnden in till strategiska diskussioner rörande bl.a. utvärderingar på kurs- och programnivå och det övergripande kvalitetsarbetet inom nämndens ansvarsområde.

 

Föredragande:

Heléne Ivarsson [HIA]

Claes Jogréus [CJO]

 

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas
2. Fastställande av föredragningslista
3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)
5. Information från ordförande
6. Ordförandebeslut

Beslutsärenden:

7. Examensordningen (bil. 2)

Informations- och diskussionsärenden:

8. Fyraårigt kandidatprogram med förberedande utbildning i svenska (bil. 3)
9. Inrättande av utbildningsprogram: Multicoreprogrammering, 180 hp (bil. 4)
10. Information från lärarförslagsnämnden [HIA, CJO] (bil. 5)
11. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

  1. Pågående utvärderingar (bil. 6)
  2. Kvalitetsråd

12. Information om kommande gymnasiereform Gy 2011

Avslutning:

13. Övriga frågor
14. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela