Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2010-04-20, kl. 13.00-15.00

Plats: Christopher Polhem, Gräsvik 8, Karlskrona

Föredragande:

Gunnar Råhlén [GRH]

Föredragande från DSN [DSN]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

Beslutsärenden:

5. Fastställande av utbildningsplaner [1-18: GRH; 19-22: DSN]

 1. Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, 300 hp (bil. 2.1)
 2. Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, internationell inriktning, 300 hp (bil. 2.2)
 3. Civilingenjör i datorsäkerhet, 300 hp (bil. 2.3)
 4. Civilingenjör i spel- och programvaruteknik, 300 hp (bil. 2.4)
 5. Datateknik/Elektroteknik, 120 hp (bil. 2.5)
 6. Data- och systemvetenskap, 120 hp (bil. 2.6)
 7. Data- och systemvetenskap, 180 hp (bil. 2.7)
 8. Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik, 180 hp (bil. 2.8)
 9. Informationsteknologi, 120 hp (bil. 2.9)
 10. International Software Engineering, 180 hp (bil. 2.10)
 11. IT-säkerhet, 180 hp (bil. 2.11)
 12. Software Engineering, 120 hp (bil. 2.12)
 13. Software Engineering, 180 hp (bil. 2.13)
 14. Spelprogrammering, 180 hp (bil. 2.14)
 15. Säkerhetsteknik, 120 hp (bil. 2.15)
 16. Technical artist i spel, 180 hp (bil. 2.16)
 17. Webb, internet och programvaruteknik, 120 hp (bil. 2.17)
 18. Webb, internet och programvaruteknik, 180 hp (bil. 2.18)
 19. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 hp (bil. 2.19)
 20. Fysisk planering, 180 hp (bil. 2.20)
 21. Litteratur, kultur och digitala media, 180 hp (bil. 2.21)
 22. Masterprogram i fysisk planering, 120 hp (bil. 2.22)

 

Informations- och diskussionsärenden:

6. Propositionen om nytt kvalitetssystem

Avslutning:

7. Övriga frågor

8. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela