Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2010-05-11, kl. 9.00-16.00

Plats: Konferensrum Bryggan, Karlshamn

Föredragande:

Marie Aurell [MAU]

Claes Jogréus [CJO]

Gunnar Råhlén [GRH]

Stefan Sjödahl [SSJ]

Föredragande från resp. sektion [MAM, COM, HAL]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


 

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut

Beslutsärenden:

7. Fastställande av utbildningsplaner [1: MAM; 2-7, 10-12: GRH; 8-9: SSJ]

 1. Ekonom Online, 180 hp (bil. 2.1)
 2. Säkerhetsteknik, 120 hp (bil. 2.2)
 3. Technical Artist i spel, 180 hp (bil. 2.3)
 4. Europeiskt masterprogram i software engineering, 120 hp (bil. 2.4)
 5. Magisterprogram i informatik, 60 hp (bil. 2.5)
 6. Masterprogram i datavetenskap, 120 hp (bil. 2.6)
 7. Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier, 120 hp (bil. 2.7)
 8. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation, 120 hp (bil. 2.8)
 9. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling, 120 hp (bil. 2.9)
 10. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem, 120 hp (bil. 2.10)
 11. Masterprogram i informatik, 120 hp (bil. 2.11)
 12. Masterprogram i software engineering, 120 hp (bil. 2.12)

8. Delegation till dekanus för fastställande av reviderade utbildningsplaner (bil. 3)

9. Utbildningsplans- och programinformationsmall (bil. 4)

Informations- och diskussionsärenden:

10.  Inrättande av utbildningsprogram

 1. Automationsteknik, 120 hp [SSJ] (bil. 5.1)
 2. Civilingenjör i Ecodesign och innovation, 300 hp [SSJ] (bil. 5.2)
 3. Produktutveckling, 180 hp [SSJ] (bil. 5.3)
 4. Teknik och hälsa, framtidens utmaning, 180 hp [COM/HAL] (bil. 5.4)
 5. Magisterprogram för lärande, utveckling och kommunikation, 60 hp [MAM] (bil. 5.5)

11.  Inrättande av huvudområde:

 1. Digital kultur/Digitala kulturstudier [DSN] (bil. 6.1)
 2. Tillämpad hälsoteknik [COM/HAL] (bil. 6.2)

12.  Återrapportering från råd för civilingenjörsutbildningarna (bil. 7)

13.  Återrapportering från MAM om klassificering av kurser inom Företagsekonomi [MAU] (bil. 8)

14.  Budget för 2010 (bil. 9)

15.  Information från lärarförslagsnämnden [MAU, CJO] (bil. 10)

16.  Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

 1. Fortsatt diskussion om BTH:s handlingsplan för kvalitetsarbete (bil. 11.1)
 2. Nya program- och kursvärderingar
 3. Pågående utvärderingar (bil. 11.2)

 

Avslutning:

17.  Övriga frågor

18.  Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande                                                                    

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

 

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela