Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2010-09-23, kl. 9.00-16.00

Plats: Konferensrum Utsikten, Gräsvik

Föredragande:

Marie Aurell [MAU]

Christina Hansson [CHN]

Anders Hederstierna [AHE]

Claes Jogréus [CJO]

Vicky Johnson Gatzouras [VGA]

Åse Nygren [ANY]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut

Beslutsärenden:

7. Bilaga 1 till examensordningen (bil. 2)

8. Inrättande av utbildningsprogram

1. MBA-programmet (bil. 3)

9. Utbildningsplaner

  1. Masterprogram i software engineering, 120 hp (bil. 4.1)
  2. Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering, 180 hp, 2009 (bil. 4.2)
  3. Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering, 180 hp, 2010 (bil. 4.3)
  4. Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering, 180 hp, 2011 (bil. 4.4)
  5. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, VT 2011 (bil. 4.5)
  6. Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp, 2008 (bil. 4.6)

Informations- och diskussionsärenden:

10.  ECTS-ackreditering [AHE]

11.  Klassificering av kurs i utbildningsområde (bil. 5)

12.  Krav på lärares kompetens för undervisning på olika nivåer (bil. 6)

13.  Lämpligheten i att ha inriktningar på examensarbeten

14.  Lämpligheten i att ha kurser inom enbart ett huvudområde i ett utbildningsprogram

15.  Framtida lärarkategorier och anställningsordning (bil. 7)

16.  Information från lärarförslagsnämnden [MAU, CJO] (bil. 8)

17.  Information från seminarium vid Kungl. Vetenskapsakademien [ANY]

18.  Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola [VGA, CHN, ANY]

  1. Statusrapport angående nämndens ansvarspunkter i BTH:s handlingsplan för kvalitetsarbete (bil. 9.1)
  2. Pågående utvärderingar (bil. 9.2)

Avslutning:

19.  Övriga frågor

20.  Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande                                                                    

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela