Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2010-11-23, kl. 9.00–16.00

Plats: Konferensrum Utsikten, Karlskrona

Föredragande:

Marie Aurell [MAU]

Claes Jogréus [CJO]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut

Beslutsärenden:

7. Fastställande av bilagor till examensordningen

 1. Bilaga 2: Matematikkrav i samband med förledet teknologie (bil. 2.1)
 2. Bilaga 4: Examensbeskrivning för Industriell ekonomi och management (bil. 2.2)

8. Klassificering av kurser i utbildningsområde (bil. 3)

9. Fastställande av utbildningsplaner

 1. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2006 (bil. 4.1)
 2. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2007-2008 (bil. 4.2)
 3. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2009 (bil. 4.3)
 4. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2010 (bil. 4.4)
 5. Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, 2007 (bil. 4.5)
 6. Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, 2008 (bil. 4.6)
 7. Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, 2009 (bil. 4.7)
 8. Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet, 60 hp, 2010 (bil. 4.8)
 9. Magisterprogram i vårdvetenskap, 60 hp, 2011 (bil. 4.9)
 10. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation, 120 hp, VT2011 (bil. 4.10)
 11. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling, 120 hp, VT2011, (bil. 4.11)
 12. Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa, 120 hp, 2010 (bil. 4.12)
 13. Masterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation, 120 hp, 2010 (bil. 4.13)
 14. Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik, 120 hp, VT2011 (bil. 4.14)
 15. Masterprogram i matematisk modellering och simulering, 120 hp, 2010 (bil. 4.15)
 16. Produktutveckling, 120 hp, VT2011, (bil. 4.16)

Informations- och diskussionsärenden:

10. ECTS-ackreditering

11. Inriktningar i examensarbeten [MAU] (bil. 5)

12. Kompetenskrav för genomförande av kurs

13. Ansökan om utbildningsområde Design

14. Information från lärarförslagsnämnden [MAU, CJO] (bil. 6)

15. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

 1. Blekinge Tekniska Högskolas program och handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå 2010-2012 (bil. 7.1)
 2. Pågående utvärderingar (bil. 7.2)

Avslutning:

16. Övriga frågor

17. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande                                                                    

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela