Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2011-01-25, kl. 9.00-12.00

Plats: Konferensrum Utsikten, Karlskrona

Föredragande:

Marie Aurell [MAU]

Martin Jacobsson [MJB]

Michael Mattsson [MMA]

Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut (bil. 2)

Beslutsärenden:

7. Inrättande av lärarförslagsnämnd och utseende av ledamöter [MJB] (bil. 3)

8. Inrättande av sektionsnämnd för utbildning [MJB] (bil. 4)

9. Vårens sammanträden [MJB] (bil. 5)

10. Fastställande av utbildningsplaner och programinformationer

1. Digital kultur och kommunikation, 180 hp, 2011 (bil. 6.1)

2. Magisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikation, 60 hp, 2011 (bil. 6.2)

3. Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 hp, 2011 (bil. 6.3)

4. Masterprogram i datavetenskap, 120 hp, VT2011 (bil. 6.4)

5. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem, 120 hp, VT2011 (bil. 6.5)

6. Produktutveckling, 180 hp, 2011 (bil. 6.6)

7. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, 2011 (bil. 6.7)

8. Specialistsjuksköterskeprogram för inriktning mot vård av äldre, 60 hp, 2011 (bil. 6.8)

9. Specialistsjuksköterskeprogram till distriktssköterska, 75 hp, 2011 (bil. 6.9)

Informations- och diskussionsärenden:

11. Information från lärarförslagsnämnden [MAU] (bil. 7)

12. Starka utbildningsmiljöer [MMA] (bil. 8)

13. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Kommande utvärderingar av utbildning – HSV och BTH (bil. 9.1)

2. Pågående utvärderingar (bil. 9.2)

Avslutning:

14. Övriga frågor

15. Till nästa möte

Välkomna!

Michael Mattsson

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela